25FIT Gym Fitness Center

project-image
icon Deadline:30-10-2019
icon Area:105C Trương Định, P.6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
icon Customer:25Fit
icon Project:25FIT Gym Fitness Center

Trẻ trung, năng độnghiện đại là những điều mà chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được khi bước chân vào 25FIT.

Một Gym Center kiểu mới đem lại cho các bạn những tiện ích và những trải nghiệm thật sự thú vị.

Do you want similar products? Contact us