Orientation

VISION

To create a healthy world, via interiors design solutions

MISSION

VANTAYdecor strives to create unique, energetic, close-to-nature interior spaces and helps people become healthier and refreshed.

Orienting and leading the community to jointly protect the environment through interior solutions.

CORE VALUE

TIN TƯỞNG vào sự thành công

DŨNG MÃNH - CHÍNH TRỰC tinh thần chiến binh
TÍCH CỰC trong suy nghĩ & hành động
MINH BẠCH trong công việc
CÔNG BẰNG trong mọi quyết định
HÒA ĐỒNG cùng đội ngũ
DÁM NGHĨ - DÁM LÀM – DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM
ÔN HÒA & THIỆN CHÍ trong thái độ ứng xử
CHỦ ĐỘNG trong cuộc sống
TẬN TÂM không toan tính
UY TÍN phải được coi trọng
NHANH & CHÍNH XÁC giải quyết mọi vấn đề