VANTAYdecor, chạy đi chờ chi!!!

Post date: 23-10-2020

Đại gia đình VANTAYdecor cùng nhau hoạt động Teambuilding với chủ đề "VANTAYdecor, Chạy đi chờ chi!" với chuỗi các trò chơi như: Thử tài tính toán, Nhanh trí đoán chữ và Xé bảng tên để tìm ra thông điệp chính của chương trình.


Bốc thăm chọn đội trước khi bắt đầu chơi

Các team chia đội với nhau

Trong cuộc sống, sẽ có những thử thách không dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta phải luôn nỗ lực hết sức của mình để vượt qua.
Và VANTAY-ers đã hoàn thành xuất sắc trong việc chinh phục và tìm ra thông điệp chính "TRY YOUR BEST" 

"TRY YOUR BEST!"