3 bước biến ý tưởng thành sự thật

Quy trình làm việc rõ ràng

1. Tư vấn Trao đổi, nắm rõ nhu cầu khách hàng và đề xuất ý tưởng phù hợp
2. Thiết kế Hiện thực hóa những nhu cầu của khách hàng bằng bản vẽ, hình ảnh cụ thể, trực quan sinh động
3. Thi công Lắp đặt, hoàn thiện công trình được thể hiện từ bản thiết kế một cách hoàn chỉnh nhất